قالب پرشین بلاگ


شکار در شمال ایران
duckhunter.iran

خواهشمندم با ارسال نظرات وپیشنهادات  خودتون  در هرچه بهتر شدن این وبلاگ من رو همراهی فرمائید.

شما می توانید مطالب و کد آپلود تصاویر زیبای مرتبط با وبلاگ را در همین پست ثبت نمایید.

با تشکر مدیریت وبلاگ

 

[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ ] [ 13:8 ] [ فرزین ]

دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی در سال ۱۳۹۴ اعلام شد

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی در سال ۱۳۹۴ توسط سازمان حفاظت محیط زیست بشرح زیر اعلام و از تاریخ ۹۴/۸/۱۰ جهت اجرا به استان های مورد نظر ابلاغ گردید:

———————————————————————————————————————————————————————–

گروه یک:

گونه های قابل شکار: کبک و تیهو

قیمت هر یک پروانه:  ۶۰۰ هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

———————————————————————————————————————————————————————–

گروه ۲:

گونه های قابل شکار: کبک چیل، باقرقره، باقرقره شکم سیاه و بلدرچین

قیمت هر یک پروانه:  ۶۰۰ هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

———————————————————————————————————————————————————————–

گروه ۳:

گونه های قابل شکار: ابیا

قیمت هر یک پروانه:  ۶۰۰ هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

———————————————————————————————————————————————————————–

گروه ۴:

گونه های قابل شکار: غاز خاکستری، چنگر، اردک سرسبز، خوتکا، فیلوش، آنقوت و تنجه

قیمت هر یک پروانه:  یک میلیون و دویست هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

———————————————————————————————————————————————————————–

این دستور العمل در ۱۰ استان اصفهان، البرز، تهران، بوشهر، ایلام، خراسان رضوی، قم، کردستان، هرمزگان و قزوین اجرا نمیشود و پروانه شکار پرندگان وحشی در این ۱۰ استان صادر نخواهد شد.

دستور العمل های مربوطه:

۱) شکار در مناطق چهارگانه (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده)، مناطق شکار ممنوع و پنج منطقه که بعنوان قرق اختصاصی پیشنهادی به شورای عالی محیط زیست اعلام شده است ممنوع بوده و دریافت کنندگان پروانه، صرفا مجاز به شکار در مناطق آزاد طبق ضوابط مربوطه هستند.

۲) استفاده از پروانه شکار فقط در روزهای پنجشنبه و جمعه امکانپذیر است.

۳) هر شکارچی فقط مجاز به دریافت پروانه در یکی از چهار گروه فوق می باشد و دارنده پروانه از هریک از گروه ها مجاز به شکار گونه هایی از سایر گروه ها نمی باشد.

۴) هر شکارچی فقط مجاز به دریافت پروانه در یکی از استان ها می باشد و دارنده پروانه از یک استان نمی تواند از استان دیگری پروانه شکار دریافت نماید.

۵) تعداد پروانه ها نامحدود نیست و هر استان بر اساس صلاحدید فنی می تواند تعداد معینی پروانه صادر نماید. (در صورت اعمال محدودیت از سوی استان ها در تعداد پروانه، حداقل ۵۰ درصد از پروانه های صادره به شکارچیان بومی تخصیص می یابد.)

۶) جوامع محلی محروم که وابستگی معیشتی به شکار دارند در اولویت دریافت پروانه شکار قرار دارند.

۷) شکار پرنده بوسیله اسلحه بادی (PCP) ممنوع است و برای این گروه از سلاح ها پروانه شکار صادر نمی شود.

———————————————————————————————————————————————————————–

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: دستور العمل جدید صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی نسبت به سال ۱۳۹۲ تغییرات عمده ای داشته است. (با توجه به عدم صدور پروانه شکار در سال ۱۳۹۳ دستورالعمل جدید با دستورالعمل سال ۱۳۹۲ قابل مقایسه است)

علی تیموری اظهار داشت: در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ گونه های پرندگان قابل شکار طیف وسیعی از گونه ها از گنجشک سانان گرفته تا انواع ماکیان خشکزی و گونه های مختلف آبزی و کنار آبزی را در بر می گرفت اما در دستور العمل سال ۹۴ با توجه به بررسی های انجام گرفته، گونه های قابل شکار (با توجه به زمان ابلاغ دستورالعمل) به شش گونه پرنده خشکزی و هفت گونه آبزی مهاجر (جمعاً ۱۳ گونه) تقلیل یافته است.

پروانه شکار تا سال ۱۳۹۲ به گونه ای صادر می شد که شکارچی می توانست کلیه گونه های مجاز را با یک پروانه شکار نماید، لیکن در دستورالعمل ۱۳۹۴، پروانه ها به چهار گروه دسته بندی شده و دارنده هر پروانه صرفاً مجاز به شکار گونه هایی است که در پروانه قید شده و حتی در یک مورد (پروانه شکار ابیا) دارنده پروانه صرفاً مجاز به شکار یک گونه است.

فصل مجاز شکار در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ تا ۱۵ اسفند ماه در نظر گرفته شده بود در حالیکه در دستورالعمل جدید، با توجه به شرایط زیستی و عادات بیولوژیک و نیازهای غذایی و طبیعی گونه ها و جمعیت های قابل برداشت، فصل شکار کاهش چشمگیری یافته است.

مدت اعتبار پروانه های صادره بر اساس دستورالعمل سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور تا پایان فصل شکار بود که می توانست بیش از چهار ماه باشد در حالیکه حداکثر مدت اعتبار پروانه ها در دستورالعمل سال ۱۳۹۴، حداکثر دو ماه است که البته در مورد پروانه ابیا حتی کمتر (۴۵ روز) است.

بر اساس دستورالعمل سال ۱۳۹۲ یک شکارچی می توانست در استان های مختلف چندین پروانه دریافت نماید و محدودیتی برای دریافت پروانه در استان های مختلف وجود نداشت اما در دستورالعمل سال ۹۴، یک شکارچی صرفاً می تواند از هر یک از گروه های قابل شکار تنها یک پروانه در کل کشور دریافت نماید.

در حالیکه در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ محدودیتی برای صدور پروانه در استان ها لحاظ نشده بود، در دستورالعمل سالجاری، به استان ها آزادی عمل داده شده تا در صورت صلاحدید فنی، با اعلام مراتب به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، به تعداد مورد نظر برای هر گروه قابل شکار پروانه صادر نمایند.

در دستورالعمل سال ۹۴ پیش بینی شده تا در صورت اعمال محدودیت از سوی استان ها در تعداد پروانه، حداقل ۵۰ درصد از پروانه های صادره به شکارچیان بومی (مقیم استان) تخصیص یابد.

در حالیکه در دستورالعمل سال ۹۲ برای جوامع محروم محلی که وابستگی معیشتی به شکار دارند مزیتی پیش بینی نشده بود، در دستورالعمل ۱۳۹۴، این جوامع اولویت اصلی صدور پروانه اعلام و به استان ها تکلیف شده تا سهم بیشتری از پروانه ها به حوزه های شهرستان هایی اختصاص یابد که جوامع بومی آنها وابستگی سنتی به شکار دارند.

واگذاری اختیار به استان ها برای صدور گروههای مختلف پروانه با توجه به اینکه در دستورالعمل سالجاری، پروانه های شکار به چهار گروه دسته بندی شده است این امکان را برای استان ها فراهم می کند تا با لحاظ شرایط زیستی و جمعیتی گونه ها، هر گروه از پروانه ها را که صلاح می دانند صادر نمایند و به این ترتیب امکان اعمال محدودیت برای شکار انواع گونه ها با تشخیص استان ها بیشتر خواهد شد.

در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ شکار با تفنگ بادی کالیبر ۵/۵ پیش بینی شده بود که با توجه به خطرات سلاح های بادی جدید (PCP) ها و آسیب هایی که می توانند به انواع گونه های جانوری وارد نمایند، در دستورالعمل سال ۱۳۹۴ شکار با اینگونه سلاح ها حذف و عملاً ممنوع است.

دستورالعمل سال ۱۳۹۲ برای کلیه استان ها صادر و ابلاغ شد، لیکن در دستورالعمل اخیر، با توجه به استعلام های صورت گرفته از کلیه استان ها و جمع بندی نظرات ارسالی از سوی ادارات کل، صدور پروانه برای ۱۰ استانی که درخواست اعمال ممنوعیت شکار پرنده کرده بودند، ممنوع اعلام شد.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: این دستورالعمل در راستای سیاست های راهبردی سازمان در حوزه محیط زیست طبیعی مبنی بر ایجاد بسترهای لازم جهت حفاظت هرچه بیشتر از حیات وحش همراه با بهره برداری پایدار و اصولی از منابع زیستی طبیعی کشور صادر و ابلاغ شده است.

تیموری تاکید کرد: معاونت محیط زیست طبیعی پیرو اعمال ممنوعیت شکار انواع گونه ها در سال ۱۳۹۳، ضمن تامین یک دوره فضای آرامش و احیای جمعیت برای انواع گونه های جانوری وحشی به ویژه گونه های قابل شکار و صید، با بررسی نتایج و بازخوردهای حاصله از سرشماری ها و بررسی های میدانی، استعلام از کلیه ادارات کل استان ها و برگزاری جلسات تخصصی با متخصصان و افراد صاحب تجربه در زمینه شکار و صید و حفاظت از حیات وحش، بازنگری های بنیادین و اساسی در دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرنده انجام داده به ترتیبی که رویکرد عمده آن ایجاد شرایط حمایتی بیشتر از حیات وحش در کنار بهره برداری خردمندانه از آن ها و توجه به جوامع بومی و محلی که وابستگی جمعیتی به شکار پرندگان دارند، است.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در مورد پروانه شکار چهارپا در سال جاری اظهار داشت: این موضوع در دست بررسی است و هنوز در این خصوص تصمیم گیری نهایی انجام نشده است.


برچسب‌ها: پروانه شکار 94, صدور پروانه شکار سال جدید, هزینه پروانه شکار سال94
[ پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ ] [ 12:20 ] [ فرزین ]
 

درگیری مسلحانه محیط بانان و شکارچی شرور در منطقه حفاظت شده خائیز + فیلم

۴ مرداد ۱۳۹۴

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): سه روز قبل (پنجشنبه ۱ مرداد ۹۴) نیروهای یگان محیط زیست منطقه حفاظت شده خائیز حین گشت و کنترل متوجه حضور یک شکارچی متخلف در ارتفاعات شدند.

محیط بانان حین دوربین کشی مشاهده نمودند که فرد متخلف لاشه شکار یک را بر روی دوش خود گذاشته و در حال پایین آمدن از ارتفاعات است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کهگیلویه در این باره گفت: مامورین پیش از هر اقدامی از شکارچی بصورت نامحسوس فیلمبرداری نمودند اما با توجه به اینکه متخلف صورت خود را کاملا پوشانده بود، در صورت بروز درگیری و فرار کرن شکارچی، امکان شناسایی وی وجود نداشت.

سید قدرت اله علیپور اظهار داشت: متخلف حین پایین آمدن از کوه در یک لحظه پارچه روی صورت خود را برای نوشیدن آب کنار می زند و همین چند لحظه برای ثبت تصویر و شناسایی وی کافی بود.

مامورین پس از اطمینان از ثبت تصویر متخلف، در مسیر حرکت وی به سمت پایین دست به کمین نشستند.

شکارچی متخلف همچنان که لاشه شکار را بر روی دوش خود حمل می کرد به چند متری محل کمین محیط بان رسیده و با فرمان ایست محیط بان مسلح مواجه شد.

هدایت اله دیده بان، محیط بانی که با شکارچی متخلف درگیر بود در این مورد گفت: شکارچی متخلف که با مشاهده من و همکارانم لحظاتی شوکه شده بود، لاشه شکار را از روی دوش خود به زمین انداخت و بلافاصله اسلحه کلاشینکف را مسلح کرده و به سمت من نشانه گرفت.

فیلم کامل این درگیری را که توسط یکی از محیط بانان تصویربرداری شده در اینجا ملاحظه کنید:

دیده بان گفت: شکارچی متخلف چندین بار من را تهدید به مرگ کرد و با لهجه محلی گفت که اگر جلو برویم ما را خواهد کشت.

بارها تذکرات قانونی را به متخلف گوشزد کرده و از وی خواستم سلاح خودش را روی زمین گذاشته و تسلیم شود اما به هیچ عنوان حاضر به تسلیم نبود.

شکارچی متخلف همانطور که با اسلحه در حال تهدید کردن و عقب عقب رفتن بود تعادل خود را ازدست داده و به زمین خورد که بهترین فرصت بود تا طبق قانون بکارگیری سلاح از قسمت کمر به پایین به وی شلیک کنم اما با توجه به اینکه فیلم متخلف ثبت و خود وی نیز کاملا شناسایی شده بود لزومی به تیراندازی مستقیم به وی نبود.

چندین گلوله غیر مستقیم به سمت متخلف و در اطرافش شلیک کردم تا باعث تسلیم شدن وی شود اما شکارچی متخلف همچنان با تهدید اسلحه به سمت کوه حرکت کرده و در نهایت گریخت.

با ضبط لاشه یک بز وحشی و تصاویر تهیه شده به عنوان مدرک جرم، پرونده ای در این زمینه مراجع قضایی تشکیل و متهم جهت بازجویی و رسیدگی به جرم حمل سلاح جنگی، شکار غیرمجاز، درگیری و تهدید به قتل مامورین دولت حین انجام وظیفه به دادگاه احضار خواهد شد.

مشاهده جزئیات و تصاویر در دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (لینک مقابل): http://www.iew.ir/1394/05/04/38206

‎دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران‎'s photo.
‎دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران‎'s photo.
‎دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران‎'s photo.
‎دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران‎'s photo.
+6

 
 

برچسب‌ها: درگیری مسلحانه محیط بانان, محیط بانان و شکارچی شرور, منطقه حفاظت شده خائیز
[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ ] [ 8:34 ] [ فرزین ]
[ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ ] [ 9:48 ] [ فرزین ]

محیطبانان پارک ملی لار طی هفته گذشته با انتقال و توزیع علوفه تازه در نقاط متخلف پارک به یاری حیات‌وحش گرسنه رفته‌اند.

‎توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران‎'s photo.
‎توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران‎'s photo.
‎توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران‎'s photo.
‎توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران‎'s photo.

توزیع علوفه برای حیات‌وحش در پارک ملی لار

پارک ملی لار با ۲۷,۷۸۸ هکتار مساحت در دامنه غربی قله دماوند در استان‌های مازندران و تهران قرار دارد و نمونه‌ شاخصی از زیستگاه‌های کوهستانی به شمار می‌آید. همزمان با شروع بارش برف در این منطقه مرتفع، حیات‌وحش در محاصره برف و سرما قرار گرفته و از لحاظ دسترسی به منابع غذایی دچار مشکل هستند.

محیطبانان پارک ملی لار طی هفته گذشته با انتقال و توزیع علوفه تازه در نقاط متخلف پارک به یاری حیات‌وحش گرسنه رفته‌اند.

تصاویر بیشتر در وب‌سایت دیده‌بان محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران: http://bit.ly/1xcUtnk

[ شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ ] [ 8:7 ] [ فرزین ]


به گزارش پایگاه خبری دیده بان حقوق حیوانات در این جلسه که به میزبانی دفتر امنیتی و انتظامی استانداری مازندران برگزار شد، مدیرکل امنیتی استان قاطعانه از اداره کل محیط زیست مازندران حمایت کرد.

عنایتی ادعای معیشتی بودن نسل کشی پرندگان مهاجر را غیر عقلایی و غیر قابل پذیرش دانسته و مقابله با این پدیده زشت را خدمت به نظام و مردم معرفی کرد.

این مسوول امنیتی اظهار امیدواری کرد در سال های آتی این مشکل در استان وجود نداشته باشد.

مدیر کل محیط زیست مازندران با ابراز شکایت سازمان های بین المللی در رابطه با اینکه ایران به تعهداتش در قبال پرندگان مهاجر عمل نمی کند، معضل نسل کشی پرندگان مهاجر در فریدونکنار را دون شان مردم منطقه و نظام معرفی کرد.

دکتر مهردادی ضمن حیاتی دانستن نقش سمن های زیست محیطی، شرایط محیط زیستی منطقه را نگران کننده عنوان کرد.

در ادامه فرمانده یگان حفاظت محیط زیست قرق برخی مناطق و نسل کشی پرندگان را جرم مشهودی اعلام کرد که باید با آن از نظر انتظامی متناسب با شان نظام برخورد کرد.

سرهنگ خیلدار برخورد پایدار و همراه با تدبیر مقامات انتظامی را لازمه محو بی قانونی در نسل کشی پرندگان دانست.

دادستان استان اهمیت بالای برخورد با شکار از منظر قضایی را تا حدی دانست که حتی شروع به آن نیز جرم انگاشته می شود.

حسینی روش های ویژه کنترل و برخورد قاطع با این معضل را برشمرد و راه های عملیاتی آن را به بحث گذاشت.

در ادامه سایر مسوولان امنیتی و انتظامی و همچنین نمایندگان برخی سمن های استانی و نمایندگان اداره کل محیط زیست استان، به ارایه دیدگاه های ویژه مرتبط با این معضل پرداختند.

نهایتا نمایندگانی از کانون محیط بان و دیده بان حقوق حیوانات به عنوان نمایندگان «کمپین پرواز» ضمن معرفی کمپین، حامیان آن، اهداف و مطالعات انجام شده، سوابق و امکانات قابل ارایه برای هرگونه همکاری در راه رفع معضل نسل کشی پرندگان مهاجر در منطقه اعلام آمادگی کردند.

تاکید بر برخورد با دام های هوایی در اولین گام به عنوان خواسته «کمپین پرواز» مورد تایید مسوولان استانی قرار گرفت.

این جلسه با حضور مسوولان امنیتی، قضایی، دولتی، انتظامی و نمایندگان «کمپین پرواز» برگزار شد.

[ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ ] [ 10:37 ] [ فرزین ]
 معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه شکار در ایران ممنوع است تاکید کرد: به دلیل در خطر بودن بسیاری از گونه های جانوری در کشور این سازمان در مورد شکار بسیار کارشناسانه و سخت گیرانه عمل می کند و در حال بازنگری سیاست های شکار هستیم.

[ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ ] [ 8:43 ] [ فرزین ]
وت پارس - مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: شکارچی پلنگ در مانه و سملقان به 3 سال حبس محکوم شد.

تصویر تزیینی است

به گزارش وت پارس و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی سید علی اصغر مطهری در این باره  اظهار کرد: بر اساس کسب اطلاع توسط مأموران محیط زیست شهرستان مانه و سملقان و با هماهنگی دادستان شهرستان، مأموران به صورت نامحسوس با یک سری عملیات ویژه برای شناسایی محل اختفا و معامله پوست وارد عمل شدند. وی افزود: 2 نفر متخلف در حین معامله دستگیر و با هماهنگی دستگاه قضایی به دادسرا معرفی شدند.
به گفته مطهری این پلنگ در زمستان سال  گذشته در منطقه شکار ممنوع بهکده رضوی کشته شده بود و پوست آن برای فروش در شهرستان مانه و سملقان در حال خرید و فروش و جابه‌جایی بود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اظهار کرد: این  شکارچی متخلف که دارای سابقه شکار غیر مجاز حیوانات وحشی بوده به حبس سه سال محکوم شد. وی با تقدیر از مسئولین قضایی شهرستان مانه و سملقان به خاطر این حکم اظهار امیدواری کرد این همکاری‌ها موجبات بازدارندگی در شکار حیات وحش شود.

[ شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ ] [ 11:30 ] [ فرزین ]
 

حمله مسلحانه شکارچیان غیرمجاز به محیط بانان 

 

مدیر روابط عمومی حفاظت محیط‌زیست سمنان از مجروح‌شدن یکی از محیط‌بانان این استان توسط شکارچیان غیرمجاز خبر داد.

سعید شکری با اعلام این خبر افزود: یک اکیپ سه نفره از محیط‌بانان محیط‌زیست استان ساعت 3 بامداد دیروز در حال گشت‌زنی شبانه در منطقه خوش ییلاق شاهرود بودند که به چهار شکارچی غیرمجاز برخورد و آنها را تعقیب می‌کنند. شکارچیان متخلف که سوار بر دو موتوسیکلت بودند از محل فرار کرده و محیط‌بانان به تعقیب آنان می‌پردازند که در بین راه شکارچیان به طرف محیط‌بانان شلیک می‌کنند که تیر نخست به شیشه خودرو برخورد می‌کند اما یکی از محیط‌بانان در شلیک دوم زخمی می‌شود.

b2ap3_thumbnail_1408696855769_88.jpg

شکری با بیان اینکه شلیک از سوی یک اسلحه ساچمه‌ای صورت گرفته افزود: ساچمه‌هایی از این فشنگ به صورت این محیط‌بان برخورد و بعد از عبور از فضای دهان وی از صورت وی بیرون می‌زند.

وی با بیان اینکه این محیط‌بان شاهرودی، "حسین عجم" نام دارد، اظهارکرد: این محیط‌بان هم‌اکنون در بیمارستان شاهرود بستری است و خوشبختانه حال عمومی وی خوب است.

مدیر روابط عمومی محیط‌زیست سمنان در پاسخ به پرسشی پیرامون شکارچیان غیرمجاز گفت: شکارچیان بعد از مجروح کردن این محیط‌بان از منطقه فرار کرده و شناسایی نشدند، البته سرنخ‌هایی وجود دارد که همکاران در حال پیگیری هستند و بزودی خاطیان دستگیر و مطابق قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی همچنین گفت: ممکن است محیط بان شاهرودی ظرف یکی دو روز آینده از بیمارستان مرخص شود.

شایان ذکر است محیط زیست استان سمنان در یک دهه گذشته چندین شهید در حفاظت از انفال الهی و حفاظت محیط‌زیست تقدیم کرده است.

ایسنا

 

[ جمعه ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ ] [ 16:56 ] [ فرزین ]

عامل کشتار یک پلنگ ایرانی در مناطق جنگلی تالش به ۴۲ ماه حبس محکوم شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: متاسفانه شکارچیان غیرمجاز بار دیگر با کشتار یک پلنگ ایرانی کمیاب و در معرض انقراض فاجعه دیگری را برای محیط زیست کشور رقم زدند.
خردادماه سال جاری به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر شکار یک پلنگ ایرانی در مناطق جنگلی شهرستان تالش در استان گیلان نیروهای یگان محیط زیست تالش پس از دو ماه تحقیق، بررسی و بدست آوردن یک قطعه عکس، متخلف مربوطه را شناسایی نمودند.
محیط بانان متوجه شدند که عامل شلیک به پلنگ دارای ۳ مخفیگاه و خانه مختلف در نقاط مختلف استان گیلان می باشد بنابراین پس از مدتی بررسی مخفیگاه اصلی متهم را شناسایی نمودند.
محیط بانان پس از جمع آوری مستندات ضمن هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی، بصورت غافلگیرانه وارد مخفیگاه وی در مناطق جنگلی شده و به جستجوی این مکان پرداختند.
در جریان بازرسی از این مخفیگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۴ یک عدد دم پلنگ به همراه یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف و ضبط و یک نفر متهم در این زمینه بازداشت و به مراجع قضایی معرفی گردید.
با توجه به مستندات، تصاویر و دم پلنگ کشف شده، متهم در بازجویی ها به کشتار یک پلنگ در منطقه جنگلی چوبر تالش در فروردین ماه سال جاری و با شلیک توسط اسلحه غیرمجاز اعتراف نمود.
در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش حویق در شهرستان تالش، متهم مربوطه به جرم شکار غیرمجاز گونه جانوری حمایت شده (پلنگ) به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جرم حمل و نگهداری از سلاح غیر مجاز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
همچنین اسلحه مربوطه با حکم قاضی به نفع دولت توقیف و متهم می بایست جریمه نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده محیط زیست ناشی از شکار یک پلنگ ایرانی را پرداخت نماید.
بر اساس اطلاعات بدست آمده پوست این پلنگ توسط متهم به مبلغ هفت میلیون تومان به فروش رسیده است. متهم مربوطه از افراد متول و از قاچاقچیان حرفه ای چوب در استان های گیلان و اردبیل به شمار می رود.تصویر بدست آمده از گوشی تلفن همراه متهم مربوط به لحظاتی پس از کشتار پلنگ در مناطق جنگلی تالش

‎عامل کشتار یک پلنگ ایرانی در مناطق جنگلی تالش به ۴۲ ماه حبس محکوم شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: متاسفانه شکارچیان غیرمجاز بار دیگر با کشتار یک پلنگ ایرانی کمیاب و در معرض انقراض فاجعه دیگری را برای محیط زیست کشور رقم زدند.
خردادماه سال جاری به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر شکار یک پلنگ ایرانی در مناطق جنگلی شهرستان تالش در استان گیلان نیروهای یگان محیط زیست تالش پس از دو ماه تحقیق، بررسی و بدست آوردن یک قطعه عکس، متخلف مربوطه را شناسایی نمودند.
محیط بانان متوجه شدند که عامل شلیک به پلنگ دارای ۳ مخفیگاه و خانه مختلف در نقاط مختلف استان گیلان می باشد بنابراین پس از مدتی بررسی مخفیگاه اصلی متهم را شناسایی نمودند.
محیط بانان پس از جمع آوری مستندات ضمن هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی، بصورت غافلگیرانه وارد مخفیگاه وی در مناطق جنگلی شده و به جستجوی این مکان پرداختند.
در جریان بازرسی از این مخفیگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۴ یک عدد دم پلنگ به همراه یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف و ضبط و یک نفر متهم در این زمینه بازداشت و به مراجع قضایی معرفی گردید.
با توجه به مستندات، تصاویر و دم پلنگ کشف شده، متهم در بازجویی ها به کشتار یک پلنگ در منطقه جنگلی چوبر تالش در فروردین ماه سال جاری و با شلیک توسط اسلحه غیرمجاز اعتراف نمود.
در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش حویق در شهرستان تالش، متهم مربوطه به جرم شکار غیرمجاز گونه جانوری حمایت شده (پلنگ) به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جرم حمل و نگهداری از سلاح غیر مجاز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
همچنین اسلحه مربوطه با حکم قاضی به نفع دولت توقیف و متهم می بایست جریمه نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده محیط زیست ناشی از شکار یک پلنگ ایرانی را پرداخت نماید.
بر اساس اطلاعات بدست آمده پوست این پلنگ توسط متهم به مبلغ هفت میلیون تومان به فروش رسیده است. متهم مربوطه از افراد متول و از قاچاقچیان حرفه ای چوب در استان های گیلان و اردبیل به شمار می رود.تصویر بدست آمده از گوشی تلفن همراه متهم مربوط به لحظاتی پس از کشتار پلنگ در مناطق جنگلی تالش‎

UnlikeUnlike ·

[ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ ] [ 7:55 ] [ فرزین ]


ثبت تصاویر شگفت انگیز از یوزپلنگ آسیایی و تنوع زیستی کم نظیر در میاندشت

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: دوربین های تله ای بکار رفته در پناهگاه حیات وحش میاندشت، و پارک ملی ضامن آهو طی یک ماه اخیر (تیرماه ۱۳۹۳) تصاویر شگفت انگیزی را از حیات وحش این منطقه از جمله یوزپلنگ آسیایی، کاراکال، کفتار راه راه، گرگ، روباه، شغال، خرگوش وحشی و آهو به ثبت رساندند.

این دوربین ها که در ۳ نقطه از محدوده پناهگاه و پارک بر سر آبشخورها بکار رفته اند تصاویری را از تعدادی یوزپلنگ آسیایی به ثبت رسانده اند که بررسی های اولیه کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی نشان می دهد تصاویر متعلق به چند یوز متخلف با جنسیت های متفاوت (نر و ماده) می باشد.

[ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ ] [ 10:47 ] [ فرزین ]


یک ماده آهو که دو بره به همراه داشت بر اثر برخورد با خودرو در پارک ملی گلستان تلف شد

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و  حیات وحش ایران: متاسفانه ظهر امروز (سه شنبه ۹۳/۴/۳۱) برخورد یک دستگاه خودرو سواری L90  با یک آهوی ماده در جاده آسیایی پارک ملی گلستان منجر به تلف شدن آهو شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در این باره گفت: این ماده آهو که دو بره همراه خود داشته است هنگام عبور از عرض جاده در محدوده دشت میرزابایلو با خودرو برخورد کرده و راننده خودرو نیز پس از تصادف فرار میکند.

احمد دباغیان افزود: پس از این حادثه با توجه وضعیت جسمانی و اینکه بره آهوها تقریبا به سن علفخواری رسیده بوده اند توسط محیط بانان به درون پارک و به سمت دشت هدایت شدند و امیدواریم که بتوانند در طبیعت بدون حمایت مادرشان به حیات خود ادامه دهند.

……..تصویر: ماده آهوی تلف شده بر اثر برخورد با یک خودروی سواری در جاده آسیایی پارک ملی گلستان

این درحالیست که تنها حدود ۳۵۰ راس آهو آنهم با تحمل مشقت فراوان و شبانه روزی توسط محیط بانان پارک ملی گلستان حفاظت شده و در محدوده دشت میرزابایلو زندگی می کنند.

متاسفانه طی ماه های اخیر حداقل ۳ پلنگ ایرانی که یکی از آنها توله نیز داشته (از سرنوشت توله ها خبری در دست نیست)، یک گورکن و چندین راس آهو بصورت مستند بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در جاده میان گذر پارک ملی گلستان از بین رفته اند.

البته بطور حتم تعداد  زیادی از انواع گونه های جانوری نیز براثر برخورد با خودروها زخمی شده و پس از مدتی در بخش های دیگری از پارک  تلف  شده   اند و  کسی متوجه آنان نشده است.

[ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ] [ 8:21 ] [ فرزین ]


فاجعه مرگ هزاران جوجه پرندگان مهاجر بر اثر تشنگی و گرسنگی در هامون

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال جاری شدن سیلاب و افزایش آب در رودخانه هیرمند و در نهایت آبگیری بخش هایی از تالاب هامون در اردیبهشت ماه سال جاری، هزاران پرنده مهاجر مجددا به تالاب بازگشته و اقدام به لانه سازی و جوجه آوری نمودند.

با افزایش دمای هوا و کاهش حجم آب ورودی از رود هیرمند به درون تالاب، مجددا بخش های زیادی از تالاب خشک شده است.

پرندگان مهاجری که با مشاهده آبگیری هامون در داخل تالاب اقدام به لانه سازی و جوجه آوری نموده بودند پس از خشکیدگی مجدد، تالاب را ترک کرده یا تلف شده اند و هزاران جوجه ای که تازه سر از تخم درآورده اند بدون والدین خود در معرض مرگ ناشی از گرسنگی، تشنگی و گرمای سوزان هوا قرار گرفته اند.

از روز گذشته طرفداران محیط زیست و محیط بانان تعداد اندکی از جوجه های ضعیف و گرسنه را از درون لانه ها برداشته و در حال خارج نمودن آنها از زیر تیغ آفتاب هستند اما غذای جوجه ها اکثر ماهی های کوچک نیمه هضم شده در دستگاه گوارش والدین است و تغذیه این جوجه ها بسیار مشکل خواهد بود. ضمن اینکه تعداد لانه ها و جوجه های درون آنها بسیار زیاد است و امکان انتقال همه آنها میسر نیست.

در حال حاضر هزاران جوجه گرسنه و تشنه در زیر آفتاب سوزان درون لانه ها در انتظار غذا هستند اما افسوس که نه آبی وجود ندارد و نه مادری تا غذایی برای جوجه ها ببرد.

[ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ ] [ 11:34 ] [ فرزین ]
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ ] [ 13:41 ] [ فرزین ]
">شکار اردک از فاصله 135 متریدبرای دیدن فیلم به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ ] [ 13:37 ] [ فرزین ]

تصاوير نجات بچه آهو از مرگ حتمي از سوی نوجوان بنگلادشی .

 


برچسب‌ها: نجات آهو, نجات بچه آهو از آب, آهو در بنگلادش
ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ ] [ 12:54 ] [ فرزین ]
  

تصویربرداری استثنائی از پلنگ ایرانی در حال تعقیب شکار در پارک ملی تندوره / اختصاصی

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: حدود ۱۰ روز قبل یکی از عکاسان خوش ذوق حیات وحش کشور در جریان سفر خود به استان خراسان رضوی موفق به ثبت تصاویری استثنائی از پلنگ ایرانی در پارک ملی تندوره شده است.

تصاویر تهیه شده توسط آقای علی برگر نشان می دهد یک پلنگ عظیم الجثه به منظور شکار، دسته ای کل و بز وحشی را تعقیب می کند. ثبت تصویر پلنگ ایرانی در حال تعقیب شکار در نوع خود بی نظیر است.

آقای علی برگر عکاس توانای حیات وحش در این باره به دیده بان محیط زیست گفت: حدود ۱۰ روز قبل که به منظور عکاسی به پارک ملی تندوره سفر کرده بودم، حوالی ساعت ۱۲ ظهر دسته ای کل و بز وحشی که به نقطه ای خاص خیره شده بودند توجهم را جلب کرد. حدود ۳۰ دقیقه کل و بزها را زیر نظر داشتم. بدون هیچ حرکتی به یک نقطه نگاه میکردند که ناگهان رم کرده و به سرعت شروع به فرار کردند.

در همین زمان متوجه یک پلنگ شدم که به قصد شکار، گله کل و بزها را تعقیب میکرد و موفق شدم از فاصله حدودا ۵۰ متری از پلنگ و دسته بزهای وحشی در حال فرار عکس بگیرم.

آقای علی برگر همچنین در طی مدت اقامت خود در پارک ملی تندوره، دو شب پس از ماجرای فوق، موفق به تهیه عکس بسیار دیدنی دیگری از پلنگ در نیمه های شب و در فاصله چند متری خود شده است. در این تصویر استثنائی گویا پلنگ ایرانی در آتلیه عکاسی زیبا در مقابل دوربین ایستاده است.


برچسب‌ها: صحنه شکار پلنگ ایرانی, شکار پلنگ ایرانی, عکس شکار پلنگ
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ ] [ 8:46 ] [ فرزین ]
استانها > شرق > کرمان
گزارش مهر/
 
گزارش کامل در ادامه مطلب

برچسب‌ها: رودک عسل خوار, کشتن یک جفت رودک عسل خوار, رودک عسل خوار در حال انقراض
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ] [ 9:19 ] [ فرزین ]
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ ] [ 10:26 ] [ فرزین ]
یک شکار موفق
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ ] [ 9:48 ] [ فرزین ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام .من فرزین هستم . امیدوارم مطالب و عکسهای وبلاگ رو بپسندید.برای بهتر نمودن مطالب وتصاویر حتما از راهنمایی شما استفاده می شه .با سپاس
امکانات وب

Making MusiC